Промена броја текућег рачуна

Драги родитељи,

Број текућег рачуна за уплате на Центру за децу и омладину  је промењен и уместо старог броја рачуна

275-0010222177073-05, важи:

325-9500500001195-06 (OTP Banka)