Летња школа енглеског језика

Летња школа се одржава у Господар Јовановој 35 за време летњег распуста. Школа је намењена деци од првог до осмог разреда основне школе. Основни циљ је да дете на један забаван и креативан начин утврди и прошири своје знање енглеског, да се код детета подстакне радозналост и логичко размишљање и да се развије отворен приступ према учењу страних језика. Опције су: 24.06.-28.06.2019. или 01.07.-05.07. 2019. За недељу дана деца имају 10 сати наставе и 5 сати креативних радионица, укупно 15
сати. Креативне радионице обухватају различите теме: од филма, музике, екологије, здраве исхране до мозгалица, загонетки и разних игара. Циљ им је да се јача тимски дух и самопоуздање у употреби језика. Осим часова, дете је све време укључено у неформалну конверзацију на страном језику, пре почетка часова и за време пауза. Деца се разврставају у групе на основу узраста и знања, чији се ниво утврђује провером. Предвиђена су четири различита нивоа. Ради се по институтском и страном наставном материјалу који је у складу са Заједничким европским оквиром за језике.

ПРОГРАМ: Пријем деце 9:30-10:00; Први час 10:00-11:00
Пауза 11:00-11:15; Други час 11:15-12:15
Ужина 12:15-12:45 (дете доноси ужину од куће)
Радионица 12:45-13:45; Преузимање деце 13:45-14:15

Број ђака у групи је од 6 до 10.