Предавање проф. др Рајне Драгићевић на Институту за стране језике

Ове године Институт за стране језике слави 65 година постојања.
Овај велики јубилеј обележавамо и тако што организујемо циклус предавања на различите лингвистичке теме.

Велика нам је част што ће циклус отворити проф. др Рајна Драгићевић својим предавањем на тему:

Језик и друштвено-културолошки парадокси савременог света

На материјалу српског језика професорка ће говорити о појавама које се односе и на српски, али и на стране језике. У питању је социолингвистичко и лингвокултуролошко предавање које ће бити посвећено друштвеним и културолошким појавама у савременом свету које утичу на лексику. У наслову се спомињу и парадокси јер ће бити речи и о томе како су у савременом друштву истовремено на делу и глобализација и национализација, интелектуализација и банализација, култура и антикултура итд. Сви ови процеси утичу на лексику савременог српског и других словенских и европских језика.

Дођите да заједно, присуствујући овом догађају, дамо свој мали допринос језику, култури и традицији.

Добро нам дошли!