Термини за полагање TELC испита у школској 2017/2018. години

Испит се пријављује у секретаријату Института за стране језике, Господар Јованова 35 (радно време од 8.30 до 20 часова), а више информација можете добити на број телефона +381 11 2625 427.

Deutsch A2

17.11.2017. писмени испит 17:30

18.11.2017. усмени испит 12:00

Пријава испита до 10.10.2017.

 

15.12. 2017. писмени испит 17:30

16.12. 2017. усмени испит 12:00

Пријaва испита до  10.11.2017.

 

9.3.2018. писмени испит 17:30

10.3.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 2.2.2018.

 

8.6.2018. писмени испит 17:30

9.6.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 28.5.2018.

 

Deutsch B1

3.11.2017. писмени испит 17:30

4.11.2017. усмени испит 12:00

Пријава испита до 29.9.2017.

 

1.12.2017. писмени испит 17:30

2.12.2017. усмени испит 12:00

Пријава испита до 25.10.2017.

 

19.1.2018. писмени испит 17:30

20.1.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 7.12.2017.

 

9.2.2018. писмени испит 17:30

10.2.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 25.12.2017.

 

23.3.2018. писмени испит 17:30

24.3.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 16.2.2018.

 

13.4.2018. писмени испит 17:30

14.4.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 8.3.2018.

 

18.5.2018. писмени испит 17:30

19.5.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 12.4.2018.

 

15.6.2018. писмени испит 17:30

16.6.2018. усмени испит 12:00

Пријава испита до 9.5.2018.

 

Deutsch B2

3.11.2017. писмени испит 17:30

4.11.2017. усмени испит 15:00

Пријава испита до 29.9.2017.

 

1.12.2017. писмени испит 17:30

2.12.2017. усмени испит 15:00

Пријава испита до 25.10.2017.

 

19.1.2018. писмени испит 17:30

20.1.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 7.12.2017.

 

9.2.2018. писмени испит 17:30

10.2.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 25.12.2017.

 

23.3.2018. писмени испит 17:30

24.3.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 16.2.2018.

 

13.4.2018. писмени испит 17:30

14.4.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 8.3.2018.

 

18.5.2018. писмени испит 17:30

19.5.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 12.4.2018.

 

15.6.2018. писмени испит 17:30

16.6.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 9.5.2018.

 

Deutsch C1 и Deutsch C1 Hochschule

17.11.2017. писмени испит 17:30

18.11.2017. усмени испит 15:00

Пријава испита до 10.10.2017.

 

15.12.2017. писмени испит 17:30

16.12.2017. усмени испит 15:00

Пријава испита до 10.11.2017.

 

9.3.2018. писмени испит 17:30

10.3.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 2.2.2018.

 

8.6.2018. писмени испит 17:30

9.6.2018. усмени испит 15:00

Пријава испита до 28.5.2018.