Термини за полагање TELC испита у школској 2020. години:

telc Start Deutsch A2
 • 17.1.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 10.12.2019.
 • 21.2.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 14.1.2020.
 • 20.3.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 14.2.2020.
 • 24.4.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 20.3.2020.
 • 15.5.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 10.4.2020.
 • 12.6.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 8.5.2020.
 • 3.7.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 29.5.2020.
 • 28.8.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 10.7.2020.
 • 25.9.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 24.8.2020.
 • 23.10.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 18.9.2020.
 • 20.11.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 16.10.2020.
 • 18.12.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 15:30
Пријава испита до 13.11.2020.
 
telc Deutsch B1
telc Deutsch B1-B2 Pflege
 • 17.1.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.12.2019.
 • 21.2.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 14.1.2020.
 • 20.3.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 14.2.2020.
 • 24.4.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 20.3.2020.
 • 15.5.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.4.2020.
 • 12.6.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 8.5.2020.
 • 3.7.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 29.5.2020.
 • 28.8.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.7.2020.
 • 25.9.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 24.8.2020.
 • 23.10.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 18.9.2020.
 • 20.11.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 16.10.2020.
 • 18.12.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 13.11.2020.
 
telc Deutsch B2
 • 17.1.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.12.2019.
 • 21.2.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 14.1.2020.
 • 20.3.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 14.2.2020.
 • 24.4.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 20.3.2020.
 • 15.5.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.4.2020.
 • 12.6.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 8.5.2020.
 • 3.7.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 29.5.2020.
 • 28.8.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 10.7.2020.
 • 25.9.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 24.8.2020.
 • 23.10.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 18.9.2020.
 • 20.11.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 16.10.2020.
 • 18.12.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 16:40
Пријава испита до 13.11.2020.
 
Deutsch C1 (Format 2016)
Deutsch C1 Beruf
Deutsch C1 Hochschule
Deutsch C2
 • 17.1.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 10.12.2019.
 • 21.2.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 14.1.2020.
 • 20.3.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 14.2.2020.
 • 24.4.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 20.3.2020.
 • 15.5.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 10.4.2020.
 • 12.6.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 8.5.2020.
 • 3.7.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 29.5.2020.
 • 28.8.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 10.7.2020.
 • 25.9.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 24.8.2020.
 • 23.10.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 18.9.2020.
 • 20.11.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 16.10.2020.
 • 18.12.2020.
писмени испит 14:00
усмени испит 17:40
Пријава испита до 13.11.2020.