BOUNJOUR

Аутор ВЕРА КОСТИЋ, MILANKA PERRET
Број страна: 276 Формат: A4 ISBN: 86-7147-065-2

Уџбеник француског језика за почетнике, аутора Вере Костић и Миланке Перрет, израђен је према методу Института за стране језике у Београду са циљем да омогући одраслим слушаоцима брзо и ефикасно овладавање основама француског језика уз пријатан рад и разоноду.

Од увода у фонолошки систем, преко граматичких и лексичких вежбања, увежбавања функција кроз кратке дијалоге, до анегдота и песама, овај уџбеник пружа довољно лингвистичке грађе да слушаоца оспособи за једноставну комуникацију на француском језику и да му омогући увид у француску културу и традицију.

Уџбеник се састоји од припремног дела са фонетиком, уводне лекције, 15 наставних јединица, 3 ревизије, шематског прегледа граматике, речника и два теста.

Богато је илустрован, што додатно мотивише слушаоце у савладавању језичког градива .

Уз уџбеник израђени су и:
– аудио материјал за рад у језичкој лабораторији
– приручник за професоре