HOP ON A1

Аутор МАЈА ПОПОВИЋ, БОБАНА СТАНИЋ
БРОЈ СТРАНА: 159 ФОРМАТ: A4 ISBN: 978-86-7147-170-1

Notice: Undefined offset: 1 in /home/isjrs/public_html/wp-content/themes/isj/post-templates/book.php on line 33

Уџбеник је намењен полазницима почетног течаја енглеског језика за децу узраста од 9 до 12 година.

Уџбеник садржи 10 тематских јединица, пет тестова и четири пројекта.

Новине у овом уџбенику су:
– уводна наставна јединица (zero unit),
– подељеност тематских јединица према језичким вештинама,
– поступна обрада свих граматичких и лексичких структура, које су вешто инкорпориране у целину сваке тематске јединице,
– акценат на ситуационом говору и функционалном језику, као и на социо-културолошком аспекту језика који се учи,
– „УМЕМ ДА“ (CAN DO Statements)
– на крају сваке тематске јединице полазник сам процењује колико је научио.

Уз уџбеник израђени су и:
– приручник за наставнике, и
– аудио CD материјал.

Галерија