LICHTBLICKE

Аутор АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ, НАТАША РЕИЋ
Број страна: 185 Формат: 20x28 ISBN: 978-86-7147-180-0

Уџбеник немачког језика „LICHTBLICKE“ намењен je омладини и одраслима. Одговара нивоу А1 према Заједничком европском оквиру за језике (ЗЕОЈ) и припрема полазнике за полагање званичног међународног цертификата „Start Deutsch 1“.

Уџбеник је конципиран тако да полазницима омогући стицање све четири језичке вештине, како рецептивне (читање, слушање), тако и продуктивне (говорење и писање).

Уџбеник „LICHTBLICKE“ обухвата 12 наставних јединица подељених у три модула са по четири лекције. Након сваког модула следи понављање (Wiederholung) пређеног градива.

Свака лекција састоји се од:

o једне уводне странице (Einstiegsseite),
o две тематске странице А и В (Doppelseiten),
o увежбавања граматике и лекcике (Einübung),
o прегледа граматике и израза (Grammatik/Redemittel) и
o прегледа лексике (Lernwortschatz).

Уџбеник прати и:
– приручник за наставнике
– аудио материјал са текстовима из уџбеника за индивидуални рад

Галерија