SMARTIES

Аутор МАРИНА РАДОВАНОВИЋ
БРОЈ СТРАНА: 139 ФОРМАТ: A4 ISBN: 86-7147-137-3

Уџбеник је намењен деци млађег школског узраста која су савладала основе усмене комуникације и усвојила елементе читања и писања.

Уџбеник садржи 12 тематских целина које се обрађују на пет наставних часова, а основни циљ је да се подједнака пажња посвети свим језичким вештинама: говору, читању, писању и слушању. После сваке треће наставне јединице налази се ревизија пређеног градива. Књига садржи велики број функционалних илустрација и разноврсних тема прилагођених овом узрасту, а успут даје и низ занимљивих информација из опште културе, тако да представља изврстан спој уџбеника страног језика и општег образовања.

Материјал се састоји од:
– уџбеника,
– радне свеске предвиђене за самосталан рад ученика,
– аудио CD-а предвиђеног за активности на часу, и
– приручника за наставнике

Уз уџбеник и радну свеску израђени су и:
– приручник за наставнике
– аудио материјал за рад у разреду

Галерија