SPRINGBOARD A2

Аутор ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ, БИЉАНА МЕСЕЛЏИЈА, БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ
БРОЈ СТРАНА: 193 ФОРМАТ: A4 ISBN: 978-867147-167-7

Уџбеник је намењен полазницима од 12 до 14 година и одговара нивоу Почетни 3 Института за стране језике, односно нивоу А2+ по CEF-u.

Уџбеник садржи:
– 10 наставних јединица од којих је свака подељена   на пет делова,
– 5 тестова,
– 5 ревизија,
– 4 пројекта,
– листу неправиних глагола,
– парцијални речник непознатих речи уз сваку лекцију ,
– енглеску абецеду.

ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ:
– аудио CD,
– приручник за наставнике,
– портфолио.

Галерија