SPRINGBOARD A1+

Аутор ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ, БИЉАНА МЕСЕЛЏИЈА, БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ
БРОЈ СТРАНА: 164 ФОРМАТ: A4 ISBN: 978-86-7147-162-6

Уџбеник је намењен полазницима од 11 до 13 година и одговара нивоу почетни 2 Института за стране језике, односно нивоу А1+ по CEF-u.

Уџбеник садржи:
– 10 наставних јединица од којих је свака подељена   на пет делова:
А ( говор и читање),
Б ( граматика),
Ц ( слушање),
Д ( функције/говор у свакодневним ситуацијама)
Е ( писање);
– 5 тестова,
– 5 ревизија,
– 4 пројекта,
– листу неправиних глагола,
– парцијални речник непознатих речи уз сваку лекцију.

ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ:
– аудио CD намењен за рад у учионици,
– аудио CD намењен за индивидуални рад ученика,
– приручник за наставнике,
– портфолио.