LOOK WHO’S TALKING 1

Аутор МАРИНА РАДОВАНОВИЋ
БРОЈ СТРАНА РАДНЕ СВЕСКЕ: 60 БРОЈ СТРАНА ПРИРУЧНИКА: 122 ФОРМАТ: A4

Notice: Undefined offset: 1 in /home/isjrs/public_html/wp-content/themes/isj/post-templates/book.php on line 33

Овај течај је намењен деци узраста 4–5 година која почињу да уче енглески језик.  

Наставни материјал се састоји од приручника за професоре са детаљним упутствима за сваки појединачни час, радне свеске-сликовнице која прати тематику наставног програма и аудио ЦД-а са песмама, рецитацијама и дијалозима који се уче на овом течају.

Програм је подељен у 12 тематски прикладних целина у оквиру којих деца кроз различите занимљиве активности поступно усвајају нови фонолошки систем, лексику и структуре у циљу постизања адекватне комуникативне компетенције.

Наставни материјал чине:
– приручник за наставнике
– радна свеска
– аудио материјал за рад у разреду