TEEN SPIRIT

Аутор ДЕЈАНА ЛАЗИЋ, ОЛИВЕРА БРАЛОВИЋ – ЗУКОВИЋ
БРОЈ СТРАНА: 136 ФОРМАТ: B5 ISBN: 978-86-7147-175-6

Notice: Undefined offset: 1 in /home/isjrs/public_html/wp-content/themes/isj/post-templates/book.php on line 33

Уџбеник је намењен полазницима Средњег 2 течаја за децу, односно узрасту 14–16 година.

Уџбеник садржи:
– 8 модула, подељених на 5 делова,
– 4 ревизије,
– 4 теста,
– парцијални рецник непознатих речи,
– листу неправилних глагола.

Одлике овог уџбенику су:
– јасна подељеност модула према језичким вештинама,
– Communication Zone – последњи део сваког модула посвећен рециклажи и понављању новоуведеног вокабулара и структура,
– Mini Grammar Zone – обнављање кратких једноставних граматичких структура са претходног нивоа,
– интегрисање језичке вештине говора у граматички део сваког модула,
– увођење фразалних глагола који су у вези са темама које се обрађују у модулима,
– Learner’s Portfolio – листа can-do statements на крају сваког модула, која омогућава полазницима да буду активно укључени у процес оцењивања сопствене језичке компетенције и напредовања у учењу ,

Уз уџбеник и радну свеску израђени су и:
– приручник за наставнике,
– аудио CD материјал.