TEENZONE

Аутор ДЕЈАНА ЛАЗИЋ, ОЛИВЕРА БРАЛОВИЋ
БРОЈ СТРАНА: 123 ФОРМАТ: B5 ISBN: 978-86-7147-168-8

Уџбеник је намењен полазницима Средњег 1 течаја за децу, односно узрасту 13–15 година.  

Уџбеник садржи:
– 7 модула, подељених на 5 делова,
– 3 ревизије,
– 3 теста,
– парцијални рецник непознатих речи,
– додатак са граматицким структурама,
– Листу неправилних глагола.

Новине у овом уџбенику су:
– јасна подељеност модула према језичким вештинама,
– Communication Zone
– последњи део сваког модула посвећен рециклажи и понављању новоуведеног вокабулара и структура,
– Mini Grammar Zone
– обнављање кратких једноставних граматичких структура са претходног нивоа,
– интегрисање језичке вештине говора у граматички део сваког модула,
– Learner’s Portfolio – листа can-do statements на крају сваког модула, која омогућава полазницима да буду активно укључени у процес оцењивања сопствене језичке компетенције и напредовања у учењу,

Уз уџбеник и радну свеску израђени су и:
– приручник за наставнике,
– аудио CD материјал.