Француски

Почетни 1

Граматика: avoir, être, présent-verbes du 1er, 2e , 3e groupe, futur proche, passé composé avec avoir, impératif positif/négatif, infinitif positif/négatif, verbes irréguliers, article défini, indéfini, contracté, partitif, adjectifs possessifs, démonstratifs, numéros cardinaux, pronoms personnels, avoir +nom, avoir l’air+adjectif, pour+infinitif.
Теме: представљање/упознавање, професије, интересовања, дневне активности, сналажење у ресторану, храна, путовања, опис места, телефонски разговор, куповина, одећа.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Почетни 2

Граматика: све са претходног нивоа и: présent continu, futur simple, passé composé avec être, verbes pronominaux, adverbs, adjectifs qualificatifs, interrogatifs, indêfinis,ne—que, il faut + infinitif, négation, de+adjectif au pluriel.
Теме: куповина, опис физичког изгледа/карактера, слободно време, спорт, дневне ктивности, хотел, путовања, забава.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Средњи 1

Граматика: све са претходних нивоа и: passé récent, l’hypothèse réelle, futur antérieur/futur simple, imparfait, pronom adverbial EN,Y, pronoms relatifs simples, démonstratifs,neutres, accord du participe avec COD, adverbes, discours direct/indirect au présent, pronoms COD/COI.
Теме: посао, срећа, лепота, здравље, кондиција, слободно време, хоби, празници, рутина, нове технологије, лепи манири, спорт, смештај, одмор и путовања.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Средњи 2

Граматика: participe présent, passé, p.p.composé, gérondif, conditionnel présent/passé, plus-que-parfait, passif, hypothèse rèalisable sur le présent/passé, concordance des temps, subjonctif présent/passé, pronoms relatifs composés, possessifs, neutres, infinitif passé.
Теме: игре на срећу, спорт, посао, путовања, обилазак градова/земаља, улога генетике, франкофонија, европско тржисте, нове технолигије, односи у породици, одевање, филм.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.
Писмени испит је у форми теста: разумевање (слушање и читање), граматика, лексика, есеј на задату тему, изношење аргументованих ставова.
Усмени испит: разговор о једној од задатих тема, изражавање става по горенаведеним темама, резимирање текста.

Виши 1

Граматика: утврђује се знање стечено на претходним течајевима, обнављају теже граматичке партије.
Теме: лични домен – избор партнера за путовања, за становање, дружење; јавни домен – анкете, испитавања јавног мњења, организовање прослава; едукативни домен – писање обавештења, реализација радио-емисије; професионални домен – вођење кампање, организовање квиза на тему науке и форума на тему разних професија.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 2 (двосеместрално)

Граматика: утврђивање знања стеченог на претходним нивоима, l’expression de la concession, de l’opposition, de la cause, de la possibilité, de la conséquence, de la condition, de but; conseiller, déconseiller, les mots de liaison, les niveaux de langue.
Теме: свет медија, трендови у моди и друштву, уметност, туризам, екологија, историја Француске и Европе, проблеми и промене у друштву, љубав и пријатељство, пословни свет, савремени француски језик и франкофонија.
Испит се састоји од писменог и усменог дела.