Шпански

Почетни 1

Граматика: pronombres personales, género y número de los sustantivos y adjetivos, artículo determinado e indeterminado, adjetivos y pronombres posesivos, comparativos regulares e irregulares, preposiciones a, en, adverbios y expresiones de frecuencia, presente de indicativo (verbos regulares e irregulares), verbos reflexivos, preposiciones adverbiales, pronombres de objeto directo, verbos gustar, encantar, doler, estar+gerundio, seguir+gerundio, muy/mucho, pronombres y adjetivos indefinidos, pronombres y adjetivos demonstrativos, pretérito perfecto de indicativo
Теме: први контакти (представљање, давање информација о себи и другима) породица, описи стана, града, радног места, посао и радно време, свакодневне активности, слободно време, превоз, куповина, храна, временске прилике и годишња доба, одећа, људско тело
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Почетни 2

Граматика: све са претходног нивоа и: ir a +infinitivo, tener que + infinitivo, hay que +infinitivo, parecer, imperativo afirmativo, imperativo + pronombres, oraciones de relativo (que/donde), contraste ser-estar, verbos de movimiento ir/venir + a, de, en, pretérito indefinido (formas regulares e irregulares), volver+a+infinitivo, pronombres de objeto directo e indirecto, contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido, adjetivos con apócope, superlativos, estilo indirecto, pretérito imperfecto, soler + infinitivo, contraste presente de indicativo / imperfecto de indicativo
Теме: свакодневне активности, планирање будућности, празници и светковине, град, предрасуде, телефонски разговори, упутства коришћење банкомата, провод, средства комуникације, обичаји, путовања, кућни послови, детињство, догађаји из прошлости
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Средњи 1

Граматика: све са претходног нивоа и: contraste pretérito indefinido/pretérito perfecto/pretérito imperfecto, estar (imperfecto) + gerundio, pluscuamperfecto de indicativo, futuro imperfecto, si + presente de indicativo + futuro imperfecto, condicional simple, imperativo afirmativo y negativo, presente de subjuntivo
Теме: путовања, историја Шпаније и света, прошли догађаји и околности под којим су се десили, венчања, тражење посла, curiculum vitae, културолошки неспоразуми, уређење стана, спорт и спортске активности, бајке и приче, жеље и наде везане за будућност
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Средњи 2

Граматика: све са претходног нивоа и: futuro perfecto, contraste futuro perfecto/futuro imperfecto/condicional simple, infinitivo compuesto, marcadores de probabilidad con indicativo y subjuntivo, es/está+que+indicativo / subjuntivo, es+un,una + sustantivo + que + subjuntivo / indicativo, ser/estar,oraciones temporales, oraciones de relativo, oraciones condicionales, oraciones finales, pretérito perfecto de subjuntivo
Теме: образовање и образовни систем, будућност образовања, интернет, енигме, књижевност, филм, екологија, мода, од детињства до старости, утицај савременог начина живота на живот појединца, живот у граду и на селу, култ тела
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 1

Граматика: све са претходног нивоа и: pretérito imperfecto de subjuntivo, contraste presente de subjuntivo / imperfecto de subjuntivo, oraciones impersonales con indicativo / subjuntivo, estilo indirecto, oraciones adjetivas o de relativo (indicativo/subjuntivo), oraciones condicionales, perífrasis de infinitivo/gerundio / participio, verbos de cambio (ponerse, volverse, convertirse, hacerse, llegar a ser, quedarse, acabar/terminar)
Теме: далека путовања – Латинска Америка, социјални и здравствени систем, научна достигнућа у медицини, нове технологије (предности и мане), љубав у виртуалном свету, поезија, добровољни рад, криза у шпанској кинематографији, свет славних, однос између полова, генерацијски јаз
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 2

Граматика: све са претходног нивоа и: tiempos pasados,estructuras condicionales, pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional compuesto, voz pasiva, ser/estar + adjetivo (cambio de significado ), ser + bueno/malo, estar + bien, bueno/mal, malo, expresiones descriptivas con ser y estar, superlativo relativo y absoluto, concordancia verbal, oraciones subordinadas concesivas, estructuras reduplicativas con subjuntivo, oraciones finales, oraciones comparativas
Теме: пиратерија у музици, латино ритмови, концепт уметности, познати музеји у Шпанији, сликарство, егзил, стереотипи, породица/сличности и разлике између земаља Латинске Америке, карневали, пословице и изреке као одраз народне мудрости, „spanglish“, храна, спортови високог ризика, фудбал и навијачи, сујеверје
Испит се састоји од усменог и писменог дела.