Курсеви за децу и омладину

УПИС ПОЧИЊЕ 25. АВГУСТА!

У оквиру наставе страних језика за децу у Институту се одржавају курсеви енглеског, француског и немачког језика који су усклађени са нивоима по CEF-у (Заједничком европском оквиру за језике). Курсеви су подељени у шест нивоа:

ПРЕДШКОЛСКИ, деца предшколског узраста (аудиовизуелна метода).

ПРИПРЕМНИ, деца школског узраста (аудиовизуелна метода са елементима писања) – јавни час на крају школске године.

ПОЧЕТНИ, деца школског узраста (заступљене четири језичке вештине: разумевање, говор, читање и писање) – испит на крају школске године.

СРЕДЊИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ВИШИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ FCE – курс траје 2 семестра.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ CAE – курс траје 140 часова.

УПИС
Упис се врши на почетку школске године, на жељеној локацији.
Нови полазници подлежу провери знања.
Родитељ-гарант потписује уговор на 10 месеци.

Информације
Централа Института: 011/2623 022, 2623 034, 2623 078
Секретаријат центра: 011/2633 552
Извршни директор: Маја Мијатовић, 062 806 1423
или нам пишите на office@isj.rs