PMI

Шта је PMI?

PMI (Project Management Institute) је водећа међународна асоцијација пројектних менаџера која развија и промовише глобалне стандарде у управљању пројектима.

Које врсте сертификата постоје?
У свом портфолију PMI нуди чак седам сертификата. Најполуларнији сертификати су: 

PMP
 – Project Manager Professional – За особе са вишегодишњим искуством у управљању пројектима. 

CAPM – Certified Associate in Project Management – За студенте и особе које тек почињу да се баве управљањем пројектима.   

Шта је потребно за припрему испита? 
PMI стандард за одговарајући сертификат. За PMP и CAPM сертификате то је: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition. 

Препорука је да се обезбеди нека додатна књига за припрему одговарајућег испита, коју издају независни издавачи. При избору књиге консултујте неког од сертификованих чланова или погледајте оцене и рецензије књига на интернет продавницама књига. 

Потребно време за припрему испита је индивидуалног карактера и тешко је дати неку процену. У сваком случају планирајте вишенедељни рад. Искуство већине чланова, према коме је и конципирана динамика припремних радионица је да се обрађује једна област знања недељно. После проласка једне до две области знања моћи ће те доста прецизно да процените колико вам је времена потребно за припрему комплетног градива. 

Како се полаже испит? 
Испит може да се полаже на 2 начина: 

PBT – Paper Based Test – Полагање испита у писаној форми се организаује у Институту за стране језике. Могуће је полагати испит за било који PMI сертификат. 

CBT – Computer Based Test – Испит се полаже на рачунару, може се полагати у Институту за стране језике. 

PBT испит је јефтинији, али се на резултат чека неколико недеља. На CBT испиту резултат се добије на екрану чим се заврши испит.

За више детаља погледајте: http://www.pmi-serbia.rs/sr