Cambridge

Институт за стране језике је партнер Британског савета у Addvantage програму, у оквиру кога има статус Златног партнера (Tier 1) са 100% пролазности и у оквиру кога се кандидати припремају за полагање међународно признатих испита из енглеског језика, које организује British Council.
Институт за стране језике организује припремну наставу за полагање Cambridge испита, које признају универзитети и послодавци широм света.

FCE (First Certificate in English) – одговара нивоу B2 по CEF-у

Од полазника на овом нивоу очекује се да могу да раде или студирају у енглеском говорном окружењу и да се, као туристи, лако сналазе у земљама енглеског говорног подручја. Овај сертификат је прихваћен као довољна потврда знања за запослење и неке студије широм Велике Британије, као и свуда у свету.

Испит се полаже искључиво у Британском савету.

FCE испит се састоји из четири дела: читање и енглески у пракси (75 мин.), писање (80 мин.), енглески у пракси (75 мин.), слушање (приближно 40 мин.) и говор (приближно 14 мин.). Успешни кандидати добијају сертификате с оценама A, B и C.

Припрема за испит коју организује Институт за стране језике обухвата припрему кандидата за сва четири дела испита и покрива широки спектар тема, граматичких структура, вежбе писања, слушања и говора.

 

CAE (Certificate in Advanced English) – одговара нивоу C1 по CEF-у

Од полазника на овом нивоу очекује се да се самоуверено сналазе у већини ситуација у друштву, на послу и на студијама високог образовања у земљама енглеског говорног подручја. CAE је сертификат који признају скоро сви универзитети и колеџи у Британији, као и многи други у свету, укључујући и послодавце.

Испит се полаже искључиво у Британском савету.

CAE испит се састоји из четири дела: читање и енглески у пракси (90 мин.), писање (90 мин.), слушање (приближно 40 мин.) и говор (приближно 15 мин.). Успешни кандидати добијају сертификате с оценама A, B и C.

Припрема за испит коју организује Институт за стране језике обухвата припрему кандидата за сва четири дела испита и покрива широки спектар тема, граматичких структура, вежбе писања, слушања и говора.

 

CPE (Certificate in Proficiency in English) – одговара нивоу C2 по CEF-у

На овом нивоу полазници се приближавају стандардном енглеском језику, који је близак језику образованог изворног говорника. CPE је сертификат који признају скоро сви универзитети и колеџи у Британији, а и многи други широм света, као доказ о нивоу знања потребном за похађање курсева високог образовања или постдипломских студија. Многи послодавци такође признају овај сертификат.

Испит се полаже искључиво у Британском савету.

CPE испит се састоји из четири дела: читање и енглески у праски (90 мин.), писање (90 мин.), слушање (приближно 40 мин.) и говор (приближно 16 мин. за сваког кандидата појединачно). Успешни кандидати добијају сертификате с оценама A, B и C.

Припрема за испит коју организује Институт за стране језике обухвата припрему кандидата за сва четири дела испита и покрива широки спектар тема, граматичких структура, вежбе писања, слушања и говора.

 

BEC – Business English Cambridge

BEC обухвата три припремна течаја: BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) и BEC Higher (C1), намењена полазницима којима је енглески језик потребан у пословном окружењу.

На течајевима се увежбавају све четири језичке вештине у контексту пословног енглеског. Сви задаци засновани су на стварним пословним ситуацијама и припремају кандидате да стечено знање примене у конкретним околностима.

 

ILEC – International Legal English Certificate

Ово је течај намењен правницима, и студентима завршних година чије је знање општег енглеског на високом нивоу (пожељно B2).

На течају се увежбавају све четири језичке вештине у контексту правног енглеског, а заснован је на аутентичним текстовима из области привредног права, грађанског права, облигационог права и сродних области. Задаци и теме одражавају стварне потребе и захтеве правника који се баве међународним привредним правом. Међу задацима су учешће на састанцима и вођење дискусије о темама правне природе, јасно изношење мишљења, писање писама, дописа, предлога правне садржине и други.

 

ICFE – International Certificate in Financial English

Ово је течај намењен полазницима који се баве областима финансија и рачуноводства, а чије је знање општег енглеског на високом нивоу (пожељно B2). На течају се обрађују теме и задаци као што су тумачење финансијских извештаја, изношење мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим стандардима, процена ризика, инвестиционо банкарство, улога етике у припреми финансијских извештаја и слично.