IELTS

Испит IELTS (International English Language Testing System)

IELTS признаје преко 6.000 организација широм света, укључујући универзитете, послодавце, административна тела, имиграционе и друге државне службе. 

IELTS тестира језичке вештине на свим нивоима. Не постоји оцена „пао“ или „положио“, резултати се рангирају на скали од 1 (најнижа) до 9 (највиша). 

Постоје два формата испита – академски (The Academic Module) и општи (The General Training Module). 

Академски је намењен кандидатима који желе да студирају на основном или постдипломском нивоу. 

Општи модул је намењен кандидатима који желе да живе и раде у земљама енглеског говорног подручја (Аустралија, Канада, Нови Зеланд и Велика Британија) или да похађају течајеве који нису на универзитетском нивоу.

 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ IELTS ИСПИТА У ИНСТИТУТУ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

Зависно од интересовања и потреба полазника, Институт организује припрему за оба формата испита. Материјали и уџбеници које користимо покривају рад на свим вештинама потребним за полагање испита.