TELC

Шта је telc?

telc (или у пуном називу The European Language Certificates што у преводу значи Европски језички сертификати) је организација са седиштем у Франкфурту на Мајни у Немачкој која већ скоро 50 година нуди и спроводи стандардизоване језичке испите на десет језика на свим нивоима према Заједничком европском оквиру за језике (ЗЕОЈ). Овако дуга традиција омогућила јој је да развије сарадњу са преко 2000 лиценцираних партнера у више од 20 земаља и више од 13 000 лиценцираних испитивача широм Европе. Организација telc, сем спровођења језичких испита, нуди и програме усавршавања за професоре и испитиваче и бави се развојем уџбеничке литературе и припремних материјала за полагање испита.

Зашто се определити за језички тест telc?

Језички тест telc израђен је уз помоћ водећих дидактичара и стручњака за стране језике. Квалитет гарантује и непрестана провера валидности и објективности језичких испита.

Сем тога, сертификат telc-а важи као доказ о знању језика на одређеном нивоу на свим универзитетима и фирмама у Немачкој, али и за потребе добијања боравишне и радне дозволе у свим земљама немачког говорног подручја. У том смислу, равноправан је са осталим међународно признатим доказима о знању немачког језика као што су сертификати Гетеовог Института и Аустријског Института.

Такође, сертификат telc-а, као званични показатељ одређеног језичког нивоа, представља велику предност приликом конкурисања за посао у земљи или иностранству. Он показује самоиницијативу кандидата и спремност за додатно усавршавање чиме се и повећавају шансе за напредак у послу.

Сертификат telc-а погодан је и за омладину. Приликом конкурисања за стипендију или праксу и земљама немачког говорног подручја, званични доказ о знању језика поспешује шансе за успех на конкурсу. Сем знања језика, тиме се показује и преданост, заинтересованост и јасно стремљење ка циљу.

Како изгледа испит?

Испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део садржи три дела: разумевање текста, разумевање говора и писмено изражавање. Усмени део подразумева самостално излагање на задату тему и разговор о задатој теми са партнером. Комисију на усменом делу чине два професора који поседују лиценцу telc-испитивача.

У циљу боље припреме за испит, Институт организује припремну наставу на којој се кандидати боље упознају са форматом испита. Другим речима, кандидати увежбавају како технике потребне за ефикасније и брже решавање писменог дела испита, тако и одговарајуће изразе који се очекују на одређеном нивоу на усменом испиту.