Banking and finance

Ово је курс који је намењен полазницима који познају област банкарства и финансија и препоручује се полазницима који су завршили Виши 2 течај енглеског језика.

На крају овог курса се очекује да је полазник у стању да:
– влада формалним језичким регистром, вокабуларом који се односи на банкарство, финансије, економију, тржиште новац, инвестиције
– говори о банкарском систему уопште, о монетарној политици, спољној трговини, светској економији, пословању на берзи итд.
– дискутује на теме које имају везе са његовом струком