Управа

Управа

Др Маја Алексић

Генерални директор

Извршни директор Центра за наставу за одрасле

Управа

Маја Мијатовић

Извршни дирeктoр Цeнтрa зa нaстaву зa децу

Координатори за наставу

Јелена Рашић

Координатор за наставу за одрасле

Управа

Слађана Насковић

Директор Центра за наставу за децу предшколског узраста