За акционаре

Одлуке - Скупштина 2020.
Обавештење о одржаној Скупштини
Позив за редовну Скупштину акционара 2020.
Процедура, упутство и обавештење акционарима
Пуномоћје за гласање
Формулар за гласање у одсуству
Предлози одлука