2.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja