Курсеви за фирме и институције

Институт за стране језике већ дуже од две деценије континуирано сарађује са многим институцијама и компанијама у погледу језичке обуке. У протеклом периоду били смо у прилици да упознамо различите потребе које се увек изнова намећу, те да нашим клијентима увек изађемо у сусрет у складу са новим захтевима које намеће тржиште. Као кућа, спремни смо да пружимо потпуну подршку у стицању знања страних језика и његовом усавршавању, као неопходном предуслову за успех у било којој врсти бизниса.

ЗА КОРПОРАТИВНЕ КЛИЈЕНТЕ УПИС ЈЕ УВЕК У ТОКУ!

Настава се организује и ван Београда.

Сва додатна обавештења о курсевима страних језика за фирме могу се добити на телефоне:
Централа Института: 011/2623-022; 2623-034; 2623-078
Секретаријат Центра за одрасле: 011/ 2625 427
Координатор Центра за одрасле: Јелена Рашић 062 806 1347

Захтев за понуду проследити на:
office@isj.rs

Додатна понуда за фирме
Праћење потреба језичког развоја у фирми и израда најефикаснијег језичког плана за запослене (у погледу нивоа, избора језика, ритма учења). Помоћ у дугорочном планирању језичког напретка.

Помоћ запосленима код припрема за излагања, презентације и остале прилике у којима је потребно представити одређени материјал на страном језику.