Настава за децу

НАКНАДНИ УПИС ЈЕ У ТОКУ!

У оквиру наставе страних језика за децу у Институту се одржавају курсеви енглеског, француског и немачког језика који су усклађени са нивоима по CEF-у (Заједничком европском оквиру за језике). Курсеви су подељени у шест нивоа:

ПРЕДШКОЛСКИ, деца предшколског узраста (аудиовизуелна метода).

ПРИПРЕМНИ, деца школског узраста (аудиовизуелна метода са елементима писања) – јавни час на крају школске године.

ПОЧЕТНИ, деца школског узраста (заступљене четири језичке вештине: разумевање, говор, читање и писање) – испит на крају школске године.

СРЕДЊИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ВИШИ, деца школског узраста (заступљене све четири језичке вештине) – испит на крају школске године.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ FCE – курс траје 2 семестра.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ CAE – курс траје 140 часова.

УПИС
Упис се врши на почетку школске године, на жељеној локацији.
Нови полазници подлежу провери знања.
Родитељ-гарант потписује уговор на 10 месеци.

Информације
Централа Института: 011/2623 022, 2623 034, 2623 078
Секретаријат центра: 011/2633 552
Извршни директор: Маја Мијатовић, 062 806 1423
или нам пишите на office@isj.rs

Курсеви за вртиће и предшколске установе.

Главни циљ овог курса јесте да се код деце овог узраста развију самопоуздање у разумевању и говору страног језика, као и да им се пружи прилика да кроз разне активности и игре вежбају језик на занимљив начин. На овако раном узрасту, акценат није на савладавању широког спектра граматичких структура, већ на савладавању оралних вештина, као што су:

– пажљиво слушање саговорника,
– разумевање онога што се говори,
– реаговање на дате инструкције,
– тачно и спонтано репродуковање гласова и интонације, и
– извођење кратких дијалога.

Курс обухвата велики број активности, које се динамично смењују, а све да би се одржала дететова пажња. План часа прати одређену структуру, у оквиру које професор има довољно простора за флексибилност, у зависности од заинтересованости деце за одређену материју. Увек је остављено довољно простора да професор сам мења план часа, имајући на уму горе наведен императив наставе на овом узрасту – бити занимљив.

Језик је увек представљен у контексту у којем деца усвајају лексику, функције, и граматичке структуре у природним, свакодневним ситуацијама. Деца усвајају језик на основу личног искуства, што значи да га уче на смислен начин. Она увек морају да имају осећај да могу и да умеју да ураде оно што се саопштава на страном језику. Овакав приступ ће им омогућити не само да развију способност комуникације већ, што је можда и важније, да развију самопоуздање.

Професори који воде овај курс се увек труде да створе пријатну, позитивну и пријатељску радну атмосферу. Акценат је на групном раду, при чему се код деце развијају способност рада у тиму, допуњавање идејама и осећај припадности групи.

Информације:
Централа Института: 011/2623 022, 2623 034, 2623 078
Секретаријат центра: 011/2633 552
Извршни директор: Маја Мијатовић, 062 806 1423
или нам пишите на office@isj.rs