MOULIN À PAROLES

Аутор СВЕТЛАНА РУДЕЖ, БОСИЉКА ПАВИЋЕВИЋ
Број страна: 256 Формат: 20x28 ISBN: 86-7147-070-9

Notice: Undefined offset: 1 in /home/isjrs/public_html/wp-content/themes/isj/post-templates/book.php on line 33

Уџбеник француског језика за ниво Средњи 1 Moulin à paroles намењен је средњошколцима и одраслим слушаоцима који су савладали градиво обухваћено течајевима Почетни 1 и Почетни 2.

Уџбеник Moulin à paroles написали су професори Института по методу Института примењујући резултате дугогодишњег искуства стеченог у учионици. Пишући уџбеник, аутори су имали у виду тешкоће на које ученици наилазе приликом учења француског језика, као и њихову потребу за што бољим сналажењем у разним свакодневним ситуацијама .

Уџбеник се састоји од 12 лекција и 3 ревизије.

IИзбору тема свој допринос дали су и ученици Института. Они су својим мишљењем и сугестијама помогли да се у уџбеник уврсте и теме које су yа њих инспиративне, те им као такве олакшавају усвајање лексике и граматике. Moulin à paroles је, дакле, „написан у учионици“, за учионицу .

Уз уџбеник израђени су и:
– приручник за наставнике
– аудио материјал за индивидуалан рад

Образовни туризам

Институт за стране језике организује велики број образовних путовања

Галерија