FLYING COLOURS

Аутор ГОРДАНА РАДИСАВЉЕВИЋ
БРОЈ СТРАНА РАДНЕ СВЕСКЕ: 72 БРОЈ СТРАНА ПРИРУЧНИКА: 76 ФОРМАТ: A4 ISBN: 86-7147-062-8

Течај је намењен деци узраста 6 година.

Наставни материјал чине приручник за наставнике, радна свеска на бази сликовнице која прати тематику наставног програма. Радна свеска служи као подсетник при утврђивању и обнављању градива које се обрађује исклључиво усмено.

Поред вештине слушања и разумевања енглеског језика, циљ овог течаја је да развије и способност комуницирања у складу са узрастом и интересовањем деце.

Наставни материјал чине:
– приручник за наставнике
– радна свеска
– аудио материјал за рад у разреду