FAQ

  • Институт за стране језике почео је са радом 1953. године и најстарија је и највећа установа ове врсте у земљи. Преко 500.000 полазника завршило је курсеве Института. У Институту је запослено више од стотину професора, дипломираних филолога, на више од 20 локација у Београду. Сталним истраживачким радом Институт је изградио сопствени метод наставе који се непрестано развија и унапређује. Институт се бави и писањем и објављивањем речника, уџбеника и других наставних материјала за своје течајеве, који су у потпуности прилагођени потребама наших полазника.

  • Институт током године организује редовне, интензивне, специјализоване, припремне и наменске течајеве за одрасле полазнике. Редовни течајеви страних језика почињу у септембру и фебруару и трају 19 недеља. Фонд часова је 72, са динамиком од по два часа два пута недељно. Сви остали течајеви организују се током целе године.

  • Приликом уписа на Институт, сваки полазник ради дијагностички тест, који се састоји из писменог дела и разговора са професором. На основу резултата овог теста, помоћи ћемо вам да одаберете одговарајући течај.

  • Учење језика је дуготрајан процес и захтева континуитет. Као што и свој матерњи језик целог живота учимо, усавршавамо и богатимо, и учење страног језика захтева непрестан рад и практично се никада не завршава. Колико ћете добро овладати страним језиком зависи, пре свега, од ваше мотивације, потребе, жеље и упорности. Према Заједничком европском оквиру за језике (CEF), може се поједностављено рећи да постоји 3 нивоа знања језика – почетни (A), средњи (B) и виши (C), а сваки од њих обично је подељен на више поднивоа (A1, A2, A2+ итд.). За сваки ниво постоји опис језичке компетенције – шта полазник на одређеном нивоу може да каже, разуме и напише. Уколико планирате да радите или студирате у иностранству, обично факултет или компанија захтевају знање језика на одређеном нивоу, о чему се морате распитати, како бисте имали представу колико времена ће бити потребно за достизање траженог нивоа.

  • Наше групе имају од 4 до 8 студената.

  • Да, могуће је плаћање у ратама. Институт цени поверење које нам указујете – за полазнике који након једног завршеног течаја наставе учење код нас, обезбедили смо посебне погодности и попусте! Такође, није реткост да цела породица учи језик код нас, и у том слчају постоји породични попуст.

  • Институт за стране језике је овлашћен и акредитован ETS® тест центар и код нас можете полагати TOEFL iBT и TOEIC испите. Институт, такође, организује и припремне течајеве за TOEFL и TOEIC.

  • На CD-у који сте купили налази се и јединствени број којим ћете, по завршетку инсталације, активирати свој примерак електронског речника. Уколико нисте нашли одговор на питање, не устручавајте се да позовете наше службе.