О Институту

Институт за стране језике – 68 година традиције

Институт за стране језике је једна од најстаријих школа страних језика у Србији и у овом делу Европе. Институт је основан 1952. године, а званично је почео да ради 1953. године под називом Институт за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика.

Разнородне делатности Института за фонетику, патологију говора и изучавање страних језика, као и веома различит положај сваке од ових делатности на тадашњем тржишту, довели су до издвајања Центра за наставу страних језика у посебну установу, која од 1.7.1963. ради под називом Институт за стране језике.

Што се нашег наставног кадра тиче, у Институту за стране језике тренутно ради преко 100 професора језика, дипломираних филолога, што нашу школу страних језика сврстава у једну од најстручнијих школа у земљи.