Издаваштво

Од почетка свога рада Институт се определио за писање сопствених уџбеника, методских упутстава и других наставних материјала. Предност коришћења сопствених уџбеника над страним долази до изражаја нарочито у почетној фази учења када граматичка објашњења на матерњем језику знатно олакшавају савлађивање градива. Врло је значајно и то што аутори Института познају специфичне проблеме нашег говорног подручја и могу да им посвете потребну пажњу.