Историјат Института

Институт за стране језике је најстарија институција за учење страних језика у Србији и у овом делу Европе. Институт је основан 1952. године, а званично је почео да ради 1953.

На почетку рада, Инстутут се превасходно бавио проблемима методике наставе страних језика, а наставом само експериментално. Основни задаци тада су били: проучавање проблема учења страних језика и изграђивање савременог наставног метода уз употребу аудио-визуелних средстава; проучавање методике наставе страних језика и српскохрватског као страног језика; извођење експерименталне наставе и примена позитивних резултата те наставе на течајевима за одрасле и за децу школског и предшколског узраста, као и у редовној настави страних језика у школама; израда дидактичког материјала за учење и наставу страних језика; стручно усавршавање наставног кадра и његово оспособљавање за коришћење савремених техничких средстава у учењу страних језика; оспособљавање кадрова за симултано, консекутивно и документарно превођење на међународним састанцима; оцењивање степена знања страних језика неопходног за обављање послова у државним институцијама; издавање уверења о стеченом знању.

Преко 550.000 полазника завршило је курсеве Института, што значи да је, статистички посматрано, скоро сваки петнаести грађанин са територије бивше Југославије био ђак Института за стране језике.

Институт је прва установа у региону која је понудила течајеве српског језика странцима. Преко тридесет хиљада страних студената учило је српски језик у Институту, а уџбеници српског језика Института за стране језике се користе на 27 универзитета у свету.

Данас се на Институту за стране језике одвијају бројне активности: настава страних језика за одрасле и српског језика за странце; ваншколска настава страних језика за децу школског и предшколског узраста; оспособљавање наставног кадра за савремену наставу страних језика; оцењивање степена знања страних језика; истраживања у области примењене лингвистике и методике наставе и израда пројеката у тим областима; израда уџбеника и наставних материјала; снимање и умножавање аудио и видео материјала; обука и полагање за међународно признате дипломе знања језика.

Друга важна делатност Института јесте објављивање уџбеника, речника и компакт-дискова. До сада је штампано око 670 наслова у укупном тиражу од око 1.000.000 примерака.

У својој дугогодишњој традицији Институт је остваривао и даље остварује успешну сарадњу са домаћим и еминентним страним фирмама и установама. Референтна листа обухвата наше кориснике са којима углавном сарађујемо годинама.

Важни датуми

Као значајни датуми у историји Института запамћени су:

1953. Почетак рада
1957. Почетак рада на наставним материјалима за основне школе
1958. Организован први течај српскохрватског језика за странце
1961. Уџбеници Института користе се у петом разреду основних школа
1964. Основан је Одсек за ваншколску наставу страних језика за децу
1966. Уџбеници Института користе се у првом разреду средњих школа
1978. Отворен је нови центар Института у сопственим просторијама на Новом Београду, Гоце Делчева 40
1989. Постављена је компјутерска мрежа Института
1990. Отворени су нови огранци у сопственом пословном простору:

– Нови Београд – блок 45, др Ивана Рибара бб
– Нови Београд – блок 22, Милентија Поповића 32г
– Бежанијска коса – Драгише Брашована 1
– Баново брдо – Пожешка 85б

1991.Отворена је галерија-књижара
1993. Институт се трансформисао у акционарско друштво
2002. Отворен је нови центар Института у сопственим просторијама на Бановом брду, Пожешка 67а
2004. Отворен је нови центар за децу на Новом Београду код хале „Лимес“, блок 29, Шпанских бораца 25/5г – локал 19.
2005. Отворен је нови центар за децу и одрасле на Вождовцу, Војводе Степе 113
2006. Институт је основао Вишу школу за енглески језик „Едукат“
2013. Основан је Центар за едукативни туризам – Институт за стране језике
2013. Отворена је нова књижара Института
2013. Почео је са радом Одсек за преводилачку делатност