STEP BY STEP

Аутор Мр ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
Број страна: 192 Формат: 20x28 ISBN: 86-7147-112-8

Уџбеник је немењен правим почетницима.

Циљ уџбеника је да упозна студенте са основним структурама, језичким функцијама енглеског језика и вокабуларом потребним за комуникацију у честим свакодневним ситуацијама.
Подједнака пажња је посвећена свим језичким вештинама (говору, разумевању, читању и писању) а бројна вежбања имају за циљ да помогну студентима да те вештине савладају .

Уџбеник се састоји од уводне лекције, основа правописа, прегледа гласова енглеског језика и енглеске абецеде, 14 наставних јединица (Units), 4 ревизије (Progress Checks), комуникативних активности (Communicative Activities), листе личних и географских имена, листе граматичких термина, абецедног речника.

Свака наставна јединица има 4 тематски повезана сегмента а сваки од њих се обрађује на једном наставном часу .

Уз уџбеник израђени су и:
– приручник за наставнике
– аудио материјал за индивидуалан рад